Masaż Esalen jest bardzo intuicyjną, holistyczną techniką masażu. W tym artykule odkryjesz tę praktykę bardziej szczegółowo, jej zasady, historię, korzyści, kto ją praktykuje, jak działa, jak się trenuje, i wreszcie przeciwwskazania?

Masaż Esalen to delikatne i intuicyjne podejście, które ma na celu rozbudzenie zmysłowości i świadomości ciała poprzez dotyk i oddychanie. Jest to masaż olejkowy, inspirowany między innymi masażem szwedzkim. Ponieważ znaczna część pracy ma charakter intuicyjny, trudno jest opisać ją w sposób czysto techniczny i naukowy. Z jednej strony, praktykujący dostosowuje swoje ruchy do oddechu i reakcji odbiorcy. Z drugiej strony masowana osoba wprowadza się w stan odprężenia i wsłuchuje się w reakcje każdej części swojego ciała, co może prowadzić do nawiązania kontaktu z jego życiem wewnętrznym. Masaż Esalen ma na celu przede wszystkim dotarcie do osoby jako całości poprzez relaks. Ale może być również bardzo energetyzujący lub skupić się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, takich jak ból pleców lub zapalenie stawów, na przykład.

Główne zasady

To nie tyle manewry czy kolejność ich wykonywania odróżniają masaż Esalen od innych form masażu, ale przede wszystkim filozofia oparta na słuchaniu i obecności. Relacja między terapeutą a masowaną osobą jest uprzywilejowana i oparta na zaufaniu.

Należy zauważyć, że w tym głęboko holistycznym podejściu, ciało i umysł tworzą całość i są nierozłączne. Według inicjatorów tego podejścia, przyjemność płynąca z prostego faktu bycia dotykanym miałaby wartość terapeutyczną samą w sobie.

Masaż zmysłowy czy erotyczny?

Masaż Esalen jest często uważany za najbardziej zmysłowy ze wszystkich podejść ciała. W praktyce podejście to jest głęboko łagodne i opiera się na relacji pomiędzy terapeutą a osobą masowaną. Praktykowany nago, ten masaż jest bardzo postępowy. Terapeuta podchodzi do ciała pacjenta krok po kroku, najpierw delikatnie, a następnie w sposób bardziej stymulujący. Dostosowuje się do inspiracji i wydechów masowanej osoby, aby wywołać głęboki relaks.

Korzyści z masażu Esalen

Masaż Esalen wywołuje ogromne odprężenie i głębokie połączenie umysłu z ciałem; może być postrzegany jako medytacja w ruchu.

Jeśli chodzi o dowody, wydaje się, że nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych w celu oceny jego skutków. Liczne badania potwierdzają jednak ogólną skuteczność masażu w łagodzeniu wielu dolegliwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Terapia masażem.

Historia masażu Esalen

Masaż Esalen zrodził się z koncepcji opracowanych w Esalen Institute, centrum wzrostu założonym w 1962 r. w Big Sur w Kalifornii, gdzie nacisk położono na wyzwolenie pancerza ciała, ekspresję uczuć i rozwój ludzkiego potencjału. Technika ta wywodzi się z masażu szwedzkiego, który działa na poziom mięśni i krążenia oraz z podejścia do przebudzenia sensorycznego poprzez oddychanie stworzonego w Niemczech przez Charlotte Selver.

Od momentu powstania, filozofia masażu Esalen pozostała niezmieniona, ale wielu terapeutów dodaje inne podejścia do ciała i wzrostu. Pierwszy warsztat masażu Esalen otwarty dla szerokiej publiczności został przekazany w Instytucie Esalen w 1968 roku przez Molly Day Shackman. Obecnie Esalen Massage cieszy się coraz większą popularnością w Europie, Japonii i Ameryce. W Stanach Zjednoczonych jest on oferowany w kilku programach kształcenia ustawicznego dla psychoterapeutów i pielęgniarek.

Masaż Esalena w praktyce

Specjalista

Esalen Massage jest zastrzeżonym znakiem towarowym Instytutu Esalen. Mimo to wielu masażystów twierdzi, że praktykują Esalen, ale w rzeczywistości tylko ci, którzy zostali akredytowani przez Stowarzyszenie Masażystów i Torsów Esalen, mają prawo do używania nazwy Esalen.

Przebieg sesji

Jest praktykowany w praktyce prywatnej, w ośrodkach wzrostu, centrach piękności i uzdrowiskach. Sesja trwa zazwyczaj 75 minut. Terapeuta zaprasza osobę masowaną do poczucia obecnych napięć i emocji oraz do poddania się wewnętrznym doznaniom.

Osoba otrzymująca masaż jest zazwyczaj naga. Sesja rozpoczyna się, kiedy praktykujący jest całkowicie skoncentrowany na "energii" osoby masowanej. W przeciwieństwie do innych rodzajów masażu olejkowego, masaż Esalen nie odbywa się według ustalonej wcześniej kolejności. Pierwsze dotknięcie przytrzymywane jest przez chwilę w celu nawiązania kontaktu, a następnie wykonywane są długie ruchy płynów bardzo powoli, aby połączyć wszystkie części ciała razem. Gdy osoba zaczyna się relaksować i poddawać, praktykujący zmienia swoje ruchy w obrębie ciała.